ရုပ်ပုံပြသခြင်း။

အောင်လက်မှတ်များ

cer01
cer02
cer03

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်

ထရန် ၁
ထရန်၂

မူပိုင်ခွင့်

မူပိုင်ခွင့် ၁
မူပိုင်ခွင့် ၂
မူပိုင်ခွင့် ၃
မူပိုင်ခွင့် ၄
မူပိုင်ခွင့် ၅
မူပိုင်ခွင့် ၆
မူပိုင်ခွင့် ၇
မူပိုင်ခွင့် ၈

ကုမ္ပဏီဂုဏ်

ဂုဏ် ၁
ဂုဏ် ၂
cer1
cer2

ROHS

o1

HF

o2

လက်လှမ်းမီသည်။

o3